Egalitatea de sanse in randul femeilor din Romania

România s-a angajat să respecte drepturile fundamentale privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse pentru toţi. Egalitatea de şanse vizează combaterea stereotipurilor şi rolurilor atribuite femeilor indiferent de etnie, religie, dizabilităţi, vârstă şi orientare sexuală.

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în domeniul pieţei muncii a fost abordată în România prin înfiinţarea Agenţei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse în 2004, iar instituţia responsabilă de acest proiect fiind Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Această abordare constă în elaborarea unor studii privind egalitatea şanselor egale în formarea profesională iniţială prin accesul la programe de pregătire, adecvarea conţinuturilor pregătirii profesionale, individualizarea programelor de pregătire în funcţie de nevoile de dezvoltare personală şi profesională, adecvarea conţinuturilor şi administrării probelor de evaluare în cadrul procesului de certificare a pregătirii profesionale.

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au declarat anul 2007 – Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi, în vederea asigurării unei participări depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, precum şi necesitatea modificării comportamentelor, atitudinilor, normelor şi valorilor care aduc atingere demnităţii umane.

În afirmarea inegalitǎţilor între sexe acţioneazǎ intens stereotipiile sexuale, care se accentueazǎ pe rolul privilegiat al bǎrbatului. Asistăm la o mentalitate în care bǎrbatul trebuie sǎ aibǎ un venit mai mare pentru a întreţine familia. Apoi, edificatoare rǎmâne tendinţa femeilor de a ocupa funcţii subalterne.

Majoritatea profesorilor universitari, a inginerilor, politicienilor, politiştilor, cadrelor ofiţereşti sunt bǎrbaţi, iar alte ocupaţii sunt puternic feminizate, cum sunt cele din învǎţǎmântul preuniversitar, activitatea de secretariat, etc. Cu toate drepturile pe care le au femeile în societatea româneascǎ, ele sunt obligate să îndeplinească 2/3 din timpul total de muncǎ socialǎ, dar veniturile lor sunt cu 10,9% mai mici decât media lucrǎtorilor.

În România, egalitatea de şanse a devenit un subiect amplu dezbătut pe parcursul acestui an. Însusi preşedintele Klaus Iohannis a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj de susţinere cu ocazia sărbătoririi pentru prima dată în ţară a zilei egalităţii de şanse:
Respectul faţă de cei din jurul nostru este o virtute, iar egalitatea de gen trebuie să devină realitate într-o Românie modernă. În luna martie, am promulgat legea care declară 8 Mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, iar astăzi mă alătur campaniei internaţionale ‪#HeForShe, în semn de susţinere a drepturilor femeilor din întreaga lume”.

Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi este sărbătorită pentru prima oară, în 2015, după ce proiectul legislativ în acest sens a fost iniţiat de senatorul UDMR, Rozalia Biro.

Campania “HeforShe” are drept scop implicarea bărbaților prin luarea de atitudine și promovarea acțiunilor în favoarea egalității de gen şi de combatere a violenţei împotriva femeilor. Acest demers reprezintă o mișcare de solidaritate în favoarea egalității de gen dezvoltată de UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).

„HeForShe” este o mișcare de solidaritate pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, care își propune să atragă bărbații, ca militanți ai egalității între femei și bărbați și ca promotori ai acesteia, de a înlătura lipsa de acțiune, de a adopta o abordare pro-activă și de a lua atitudine pentru realizarea unei egalității de șanse reale între femei și bărbați.

Egalitatea de șanse între femei și bărbați nu este numai o problema a femeilor, este o problemă a drepturilor omului care ne afectează pe toți – femei și bărbați. În viața cotidiană, toți beneficiază, atât social, politic, cât și economic, de realizările egalității între femei și bărbați. Realizarea egalității de șanse între femei și bărbați conduce la eliberarea de rolurile sociale prestabilite și de stereotipurile legate de sex, nu doar a femeilor dar și a bărbaților.

Autor: Alina Dobrogeanu, Membru fondator EvaNetwork


Comments are closed.[responsive-menu RM="inner-page-menu"]
789
Contact

Adresa: Str. Cernisoara
nr.38-40, sector 6, Bucuresti, cod: 061019

Detalii contact:
Tel: 021 745 72 37
Fax: 021 745 62 29
Email: office@evanetwork.ro
Toate drepturile sunt rezervate 2015
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”